COVID-19 Protokoll

Uppdatering 2020-09-30

Vi han ansökt om att få ha publik på max 50 personer i de hallar som vi kan garantera ett bra in- och utflöde. Så fort besked kommer från polismyndigheten så uppdaterar vi denna sida med justerade restriktioner.

Original protokoll

I samband med godkännande av sanktionsansökan för Scorpions Cup 2020 så skickades protokoll för genomförande av Scorpions Cup 2020 under rådande COVID-19 restriktioner (max 50 personer) in.

Här följer de, för de deltagande lagen, viktigaste punkterna från protokollet:
 • Alla matcher kommer spelas utan publik. Alla matcher kommer istället att sändas via någon streamingplattform.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, får inte delta i cupen alls, utan ska stanna hemma även om man tillfrisknar under cupen. Insjuknar man under cupen ska man åka hem direkt.
 • Hallvärdar och/eller cupledning har rätt att neka spelare/ledare tillträde till hallarna om de uppvisar symptom.
 • Max 20 personer inkluderat maximalt fem ledare per lag till varje match. Fördelningen av de 20 personerna avgör man själv men minst en ledare per match. Ex. 18 spelare och 2 ledare.
 • Planering av omklädningsrumsschema så att lagen hamnar på ordentligt avstånd från varandra och har möjlighet att komma in på spelplanen från olika ingångar.
 • Omklädningsrumsschema skickas ut samtidigt med spelschemat till alla lag för att underlätta planeringen för lagen och undvika trängsel i hallarna.
 • Förbud att beträda spelplanen innan lagen från matchen innan har hunnit lämna spelplanen helt.
 • Ingen tackningsprocedur efter genomförd match.
 • Regelbunden städning av toaletter och omklädningsrum inklusive påfyllning med tvål, handsprit och pappershanddukar så att god handhygien kan hållas under hela cupen.
 • Närvarolistor på alla lag och funktionärer kommer att hållas under hela cupen för att vid begäran kunna lämnas ut till myndighet för smittspårning.
 • Kiosker och cafeterior i hallarna hålls stängda.

OBS! Vid förändrade restriktioner kommer protokollet med största sannolikhet att förändras.

Vid frågor vänligen maila scorpionscup@spelinfo.se